top of page

Avís legal. Política de privadesa, termes i condicions. 
Lloc administrador comunitats digital http://www.ciudadela.eu

AVÍS LEGAL. POLÍTICA DE PRIVACITAT, TERMES I CONDICIONS del lloc web www.ciudadela.eu

 

Ciutadella Property Management SL amb CIF B02791382 és una empresa d'administració de la propietat.
L'adreça electrònica de l'web o servei internet de Ciutadella és: http://www.ciudadela.eu sent la seva adreça electrònica a Internet 23.236.62.147, el contingut és propietat de Ciutadella pel que la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació continguda en aquest web haurà de ser autoritzada per escrit per Ciutadella. A l'efecte de l'acompliment normatiu de l'article 10 de la LSSI,
posem a disposició dels nostres clients i òrgans competents l'adreça de correu
[email protected], si bé l'atenció de qualsevol dubte, incidència o sol·licitud d'informació als nostres clients ha de fer des del nostre servei telefònic +34 931.243.161.
Ciutadella es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de l'web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Ciutadella es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.
Tant l'accés al web de Ciutadella com l'ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent Ciutadella de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la información.Ciudadela no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es puguin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través d'al web de Ciutadella.
En cas d'haver-se atorgat consentiment per a la recepció de comunicacions comercials, la revocació del consentiment podrà realitzar mitjançant escrit dirigit a l'Av. Pla de l'Vinyet 111, Sant Cugat de l'Valls, 08172 Barcelona, a l'atenció de Ciutadella Property Management SL.
El fet que al web de Ciutadella es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricants subministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part de Ciutadella.
Ciutadella exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet o xarxes equivalents i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa Internet o xarxes equivalents, ja sigui a través del web de Ciutadella o de webs de tercers.

 

Ciudadela.eu, responsable de el tractament, és una empresa regida per les lleis espanyoles, té el seu domicili social a l'av. Pla de l'Vinyet 111, Sant Cugat de l'Vallès 08172 Barcelona i és titular de l'CIF B02791382.

 

INTRODUCCIÓ

 

En cas que un Usuari contacti a Ciutadella a través del apartat "Contacte" de la web, les dades abocaments únicament seran tractades per poder contestar a aquesta comunicació. Si, a més, l'Usuari ha donat el seu consentiment exprés que desitja rebre informació de caràcter comercial d'Ciutadella, les seves dades seran emmagatzemades i tractades per aquesta finalitat. La informació mai serà tractada amb una finalitat diferent per a la qual va ser recollida.

En tot cas, l'Usuari podrà accedir a les dades que Ciutadella té sobre ell, verificar que no són erronis i, si cal, corregir-los en qualsevol moment. Així mateix, l'Usuari, en qualitat d'interessat, pot oposar-se a el tractament de les seves dades personals i requerir la seva cancel·lació. Per sol·licitar l'exercici d'aquests drets, entre altres que s'esmentaran més endavant, pot enviar a Ciutadella un correu electrònic a [email protected] o enviar-nos un escrit a el domicili social. També pot contactar per telèfon a l'+34 931243161

Si l'Usuari ha consentit expressament la recepció d'informació comercial de Ciutadella, en qualsevol moment pot donar de baixa la subscripció a aquest tipus de comunicacions, sense cap tipus de cost, enviant un correu electrònic a [email protected] o prement en el hipervincle " Donar-te de baixa de comunicacions de caràcter comercial "en els correus electrònics amb contingut comercial.

Ciutadella no ven, transfereix, cedeix o posa a disposició de tercers les dades dels Usuaris sense el seu consentiment exprés previ. Quan l'Usuari facilita la seva informació de caràcter personal a Ciutadella, està autoritzant al fet que aquesta informació sigui tractada d'acord amb la present Política de privacitat. En cas que no vulgui que la seva informació sigui tractada d'acord amb la mateixa, no envieu les seves dades.

 

I. RESPONSABLE

 

Ciutadella Property Management SL amb domicili social a Av. Pla de l'Vinyet 111, Sant Cugat de l'Vallès 08172 Barcelona i CIF B02791382 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 47.547 Foli 149 Full 555.237 Inscripció 1 (des d'ara "Ciutadella") és l'entitat responsable de l'tractament de les dades recollides per Ciudadela.eu en el marc dels serveis prestats a través de la present web, www.ciudadela.eu (en endavant la "web").

 

II. dades recopilades

 

Per poder prestar els serveis que s'ofereixen des de la web, Ciutadella podrà recopilar i emmagatzemar dels usuaris de la web (en endavant, els "Usuaris") la següent informació personal:

 

 • Nom, adreça de correu electrònic, domicili, telèfon, data de naixement i, depenent de el servei utilitzat, dades financeres, com el número de targeta de crèdit o compte bancari;

 • Discussions, converses, disputes i correspondència realitzada per l'Usuari a través dels llocs web de Ciutadella oa través de qualssevol canals habilitats a aquest efecte;

 • La direcció de el protocol d'Internet (IP) de el dispositiu que usa l'Usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça d'Internet del Web per la qual accedeix l'usuari i també informació sobre com utilitza la web;

 • Informació addicional que desitgi aportar l'Usuari i / o còpia de determinats documents per verificar la identitat dels seus usuaris;

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Ciutadella tractarà les dades de caràcter personal recollides amb els següents fins:

 • Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;

 • Gestionar les tasques de la contractació dels productes i serveis oferts en aquesta web;

 • Mantenir a l'Usuari informat, bé per mitjans electrònics o telefònics, bé per qualsevol altre mitjà que així s'hagi previst i facilitat, d'ofertes, oportunitats de serveis, esdeveniments o anàlegs, fins i tot un cop acabada la relació;

 • Gestionar les tasques de la contractació dels productes i serveis oferts en aquesta web;

 • Anàlisis estadístiques de visites a la web i comportaments dels Usuaris en la mateixa;

 • Tractament posterior de les dades amb finalitats estadístiques;

 • Dur a terme les gestions necessàries per adequar la seva participació en processos de selecció de personal oferts per Ciutadella;

 • Prevenir abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis;

 • Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

IV. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Ciutadella mantindrà les dades de caràcter personal mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb l'Usuari. En cas d'exercir qualsevol dret que impliqui l'eliminació total o parcial d'aquests, mantindrem les dades degudament bloquejades durant el període legal establert en la normativa que fos d'aplicació, sense donar-li cap ús.

 

V. LEGITIMACIÓ

 

La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris amb les finalitats abans assenyalades rau en:

 

 • L'execució d'un contracte en relació amb la finalitat indicada en l'apartat Condicions;

 • L'interès legítim existent en transmetre dades personals entre els responsables de el grup empresarial de què forma part Ciutadella amb fins de màrqueting directa.

 • El consentiment exprés, específic, inequívoc, lliure i informat de l'Usuari en relació amb les matèries indicades en l'apartat "Finalitat de l'tractament" que tinguin a veure amb finalitats comercials o promocionals, de cessió a tercers (tenint Ciutadella de sol·licitar el consentiment exprés per cada cessió no legitimada) o qualssevol altres que no s'hagi recaptat inicialment amb el registre de l'Usuari;

 • L'interès legítim de Ciutadella d'acord amb la normativa d'aplicació sempre que no prevalguin els drets i interessos dels usuaris, es tingui en compte les expectatives raonables d'aquests basades en la seva relació amb Ciutadella, i s'hagi analitzat meticulosament cas per cas des Ciutadella
  ;

VI. DESTINATARIS

No es comunicaran dades a tercers, excepte prèvia autorització mitjançant consentiment exprés per l'Usuari. No hi ha transferències internacionals. Així mateix, els Usuaris que, d'acord amb les Condicions, siguin considerats Usuaris Membres d'una comunitat i / o usuaris esporàdics (no membres d'una comunitat), i que s'hagin posat en contacte a través d'Ciudadela.eu amb ocasió de contractar qualsevol activitat amb o per la propietat s'articula a través de la present web, accepten que les seves dades puguin ser accedits respectivament entre ells per poder continuar amb el servei contractat. Els destinataris de la informació subministrada, es comprometen en la utilització de les dades facilitades, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord a les finalitats prèviament autoritzades.

 

VII. ALLOTJAMENT DE LES DADES

 

Totes les dades recopilades per Ciudadela.eu estan allotjats a la Unió Europea, ja bé sigui en els seus servidors o als d'empreses de hosting amb els quals Ciutadella ha contractat aquest servei, estant aquests últims certificats per la ISO 27001.

 

VIII. INFORMACIÓ SOBRE LES VISITES A LA WEB

 

Ciutadella recapta la informació facilitada per l'Usuari de manera activa o per estar navegant a la web de a efectes estadístics i publicitaris, per controlar l'ús de la web i per millorar el coneixement sobre els interessos de l'Usuari.

Aquesta informació s'utilitza per Ciutadella per saber el temps de càrrega de la present web, el percentatge de rebot, idioma emprat, com s'utilitza la web, el nombre de visites i el tipus d'informació que més es consulta per l'Usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si web funciona correctament. D'aquesta manera, si es detectessin errors o errors en el funcionament, es procediria amb solucions i millores de l'rendiment de la web, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

 

IX. MENORS D'EDAT

 

Els Usuaris que enviïn informació personal a Ciutadella declaren que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces, així com que és major de 14 anys. Així mateix, només estan facultats per contractar serveis aquells Usuaris registrats majors de 18 anys que disposin de la capacitat legal necessària.

 

XI. MESURES DE SEGURETAT

 

Ciutadella ha desplegat aquelles mesures que la Llei assenyala com a necessàries per mantenir les dades dels Usuaris lliures d'accessos no autoritzats, evitar la seva revelació i, si escau, la seva destrucció. En aquest sentit, s'han articulat els següents mecanismes:

 

 • Encriptamos totes les comunicacions mitjançant el protocol criptogràfic SSL;

 • La recopilació, emmagatzematge i tractament de dades en el sistema queden en tot cas salvaguardats davant accessos no autoritzats;

 • Es restringeix l'accés per empleats, proveïdors de serveis i altres persones amb les que Ciutadella puguen establir relacions contractuals, mitjançant permisos, acords de confidencialitat, imposició de mesures de seguretat específiques i el compromís de tenir actualitzades les mesures de seguretat pertinents d'acord amb la legislació vigent.

Es deixa expressa constància que Ciutadella ha adoptat totes les mesures necessàries per protegir la seguretat de les seves xarxes. Per tant, qualsevol violació i / o atac a elles i, en conseqüència, als programes associats amb Ciutadella, mitjançant els anomenats "hackers", constituirà un cas fortuït o força major i eximirà Ciutadella de responsabilitat per les conseqüències derivades de tals fets .

X. COOKIES

Ciutadella utilitza "cookies" (petits arxius que se situen en el disc dur de l'Usuari) en algunes de les seves pàgines per ajudar-se a analitzar l'ús que es fa d'elles, personalitzar els seus serveis, continguts i anuncis publicitaris, quantificar l'eficàcia de les promocions i fomentar el desenvolupament d'operacions de manera segura i fiable.

Què són les galetes?

Una "cookie" és un petit arxiu de dades que es descarrega a l'ordinador / smartphone / tablet d'l'Usuari a l'accedir a determinades pàgines web, per tal de poder emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip.

Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'Usuari, i contenen dades anònims que no són perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'Usuari, com l'idioma seleccionat, dades d'accés o personalització de la pàgina. Les galetes també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc web. Per exemple, des de quina pàgina web s'ha accedit, o si ha utilitzat un "banner" publicitari per arribar-hi.

Quin tipus de cookies utilitza Ciutadella i per a què?

Ciutadella utilitza al lloc web les galetes següents:

 • Galetes tècniques i galetes de personalització, estrictament necessàries per facilitar la navegació de l'Usuari pel Lloc Web, així com per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l'Usuari: si es desactiven aquestes cookies, l'Usuari no podrà rebre o accedir correctament als continguts i serveis prestats per Ciutadella.

 • Galetes analítiques (per al seguiment i anàlisi estadística de l'comportament del conjunt dels Usuaris): la informació captada per aquestes cookies sobre l'ús del nostre web permet els nostres serveis de Ciutadella. Si es desactiven aquestes galetes, el lloc web podrà seguir funcionant sense problemes.

Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar galetes. Si decideix no autoritzar el tractament indicant-nos el seu no conformitat, només faríem servir les galetes tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació per la nostra web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap galeta. En el cas de seguir navegant pel nostre lloc web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús. Recordeu que si rebutja o esborra les cookies de navegació per la Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que vagi a navegar per la nostra web haurem de sol·licitar-li de nou la seva autorització per a l'ús de cookies.

L'Usuari decideix si accepta o no les cookies configurant el seu navegador web.

Forma de desactivar o eliminar les cookies

L'usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador. Els passos per fer-ho als navegadors més populars són els següents:

El lloc web pot contenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). Ciutadella no controla les cookies utilitzades per aquestes xarxes externes.

 

XI. IMATGES.

 

S'atribueix la imatge de la pàgina d'inici la R-evolució a https://www.freepik.es/vectores/negocios |

Vector de Negocis creat per vectorpouch - www.freepik.es.

 

XII. Propietat intel·lectual i industrial.

 

Ciutadella per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Ciutadella.
L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Ciutadella. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.
En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a Ciutadella a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i
Condicions Generals d'Ús.

bottom of page