top of page
Des de Ciutadella fem un estudi d'estalvi perquè paguis menys mes a mes de comunitat

Quadre Estalvi

Exemple real d'un edifici de 27 vivendes a Mataró (Barcelona).

El teu administrador

Honoraris de gestió

2.352,24 €

Ciutadella

1.960,20 €

Manteniment ascensor

3.360 €

1.920 €

Manteniment extintors

100 €

100 €

Neteja escala

3.600 €

1.800 €

Manteniment general

1.050 €

800 €

Consum d'aigua

180 €

180 €

Consum electricitat

2.800 €

1.900 €

Segur Comunitat

1.306 €

1.100 €

Comissions banc

259 €

0,00 €

TOTAL DESPESA ANUAL

15.007,24 €

9.760,20 €

Emissió de rebuts

Emissió de rebuts

Estalvi aconseguit 5.384 € *
Estalviareu fins 51.148 € en 10 anys.

* Pagues € 2.692 (IVA inclòs). I 'només s'aplica en el primer estalvi aconseguit!

 

+ 2.692 €.   1r any estalvi aconseguit 5.384 € - Quota gestió (50%) 2.692 €

+ 48.456 €. Estalvi aconseguit 2n any i successius 5.384 € x 9 anys.

= 51.148 €. Total 2.692 € + 48.456 €.

bottom of page