top of page

Tenim el millor pla per a la teva comunitat

Tria el pla ideal i despreocupa't del dia a dia

Preu mensual 1                                                                                                                

864€

576€

Preu mensual 1                                                                                                                

837€

801€

Votació en línia

8.583 €

7.870,80 €

Accés a la plataforma

2.856 €

2.717,40 €

Atenció a el client

1.750€

1.250 €

Assessorament expert

1.104€

864€

Emissió de rebuts

234€

122€

Emissió de rebuts

8.796 €

7.236€

Emissió de rebuts

Emissió de rebuts

Emissió de rebuts

25.024 €

21.437,20 €

Estalvi aconseguit 5.384 € *
Estalviareu fins 51.148 € en 10 anys.

* Pagues € 2.692 (IVA inclòs). I 'només s'aplica en el primer estalvi aconseguit!

 

+ 2.692 €.   1r any estalvi aconseguit 5.384 € - Quota gestió (50%) 2.692 €

+ 48.456 €. Estalvi aconseguit 2n any i successius 5.384 € x 9 anys.

= 51.148 €. Total 2.692 € + 48.456 €.

bottom of page